Služby:

Nabízím Vám:

 • návrhy zahrad, předzahrádek, atrií, jezírek různých velikostí, skalky, vřesoviště, vodní prvky
 • návrh terénních úprav a modelací s využitím opěrných zídek, schodišť, chodníků a dalších prvků zahradní architektury
 • rozmístění zahradních staveb na pozemku (pergoly, altány, zahradní domky, bazény…)
 • individuální přístup, zohlednění představ a potřeb klienta
 • kompletní projektovou dokumentaci úpravy zahrady dle současných trendů
 • dokumentaci zpracovanou s využitím profesionálního počítačového 3D programu
 • originální projekty různých zahradních stylů
 • návrhy v souladu s principy učení feng-šuej
 • možnost vypracování návrhu po celé ČR „na dálku“
 • konzultace a poradenství
 • zajištění realizace projektu prostřednictvím realizačních firem

Zpracování projektové dokumentace:

Kompletní projektová dokumentace obsahuje:

 • půdorysný osazovací plán s rastrem a v barvě
 • cca 20 detailních a celkových barevných pohledů ve 3D grafice
 • terénní modelace – dle dohody (vrstevnice)
 • seznam rostlin s latinskými a českými názvy, počty kusů a velikosti při výsadbě
 • rozpočet výsadeb
 • technickou zprávu
 • možnost ukázky v různých měsících roku a po letech růstu
 • dodání dokumentace v papírové i elektronické podobě
 • kontakty na realizátory úpravy zahrady

Postup návrhu úpravy zahrady:

 • návštěva a prohlídka pozemku rodinného domu klienta
 • konzultace představ a přání klienta
 • odhad ceny projektu návrhu zahrady
 • cena projektu je závislá na velikosti pozemku a rozsahu modelace terénu
 • vyměření pozemku, stávajících staveb a zaměření terénu a jeho tvaru
 • vypracování studie návrhu úpravy zahrady
 • konzultace studie s klientem – zdůvodnění umístění výsadeb a zahradních staveb
 • předvedení všech použitých rostlin prostřednictvím fotografií v databance rostlin počítače a případná možnost výběru barvy květu, listu nebo kultivaru
 • po schválení studie vypracování kompletní projektové dokumentace
Věra Juříčková
Záhumenní 1510
Kopřivnice 742 21
Mobil:
737 937 181
E-mail:
j.juricek@ktknet.cz
IČO:
73934666
Created by IMFsoft, s.r.o.